Sempati mi, Empati mi?


Empati, karşımızdaki kişinin duygularını düşüncelerini anlayabilme farkında olma durumudur. Empati sosyal ilişkilerimizde bizlere kolaylık sağlamaktadır. Karşımızdaki kişiyi anladığımız ve önemsediğimiz zaman iletişim kolaylaşır. Yanlış anlaşılmalar azalır, samimi ve güvenli bir ortam oluşur, problemler kolay bir şekilde dile getirilir ve daha çabuk bir şekilde çözüme kavuşturulur. Empati yeteneğinin köklerinin doğuştan geldiğine inanılmaktadır. 1-2 yaşındaki normal gelişim içerisinde olan bir bebek empati kurabilmek için gerekli davranışlar sergilemeye ve duygulara karşılık vermeye başlar. Empati erken yaşlarda gelişmeye başlayan bir yetenek olduğu için ailelerin bu konuyla ilgili tutumları çocuk üzerinde etkilidir.  Çocuğun yetişme tarzı empati gelişimini etkileyen nedenlerden birisidir. Ebeveynin çocuğa empati kurarak yaklaşması ilgili davranması, çocuğun duygularını ve düşüncelerini dışa vurması konusunda cesaretlendirmesi oldukça önemlidir. Bazı ebeveyn tutumları empati gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum çocuğun ileride sosyal hayatında başarısızlıklarla karşılaşma riskini arttırmaktadır.  Toplum olarak birbirimizi çok fazla yargılıyoruz bunu yaparken de çoğu zaman karşımızdakini dinlemiyoruz. Halbuki etkili ve doğru iletişimde dinlemek önemli unsurlardan birisidir. Karşımızdakini yargılarsak, ön yargıda bulunursak empati yapmamız bir o kadar güçleşir ve bu durum neticesinde sosyal ilişkilerimiz zarara uğrar.

Sempati kavramına baktığımızda ise karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme yaşarız yani sempati duyduğumuz kişiyle duygularımız aynıdır o üzülüyorsa üzülür, seviniyorsa seviniriz. Sempati de konu ve durum ne olursa olsun karşımızdakini haklı buluruz. Aslında kendi düşüncelerimizi duygularımızı bir yerde yok sayarız. Kişisel karalar verirken de zorlanmış oluruz. İyi bir iletişimin temelinde sempati olmamalıdır empati olmalıdır. Empati anlamayı anlaşılmayı sağladığı için çatışmaların çözümünde önemli bir etkiye sahiptir. Empati becerileri fazla olan kişiler duygu ve düşüncelerini çok iyi bilirler.Kendisini tanımayan bir kişinin empati kurması mümkün değildir. Empati kurabilen bireylerin sosyal uyum becerileri ve sosyal kabulleri yüksektir. İnsanların çatışma olmadan yaşayabilmesi için empati yaklaşımının toplumlarda daha fazla yaygınlaşması gerekmektedir. Farklılıkları kabul ederek ,birbirini anlayan bireylerin yaşadığı toplumlarda daha sağlıklı iletişim kurulur ve kendi içlerinde yaşadıkları çatışmaları kısa bir sürede çözüme kavuştururlar.