İptal başvurusu yapıldı

Elazığ Belediyesi tarafından Şubat ayında Elazığ Belediye Meclisinde onaylanan Nazım İmar Planına yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıldı.

İptal başvurusu yapıldı
10 Mayıs 2022 - 22:30 - Güncelleme: 27 Mayıs 2022 - 06:32

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yeterli düzeyde çalışma yapılmadan, deprem süreci göz önünde bulundurulmadan geçtiğimiz  yıl hazırlanan ve İdare Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra yeniden düzenlenen imar planı Şehir Plancıları odası tarafından yeniden mahkemeye taşındı.
Elazığ İdare Mahkemesi’ne başvuran Şehir Plancıları Odası 32 maddelik kapsamlı bir gerekçe ile Nazım İmar Planının yürütmesinin durdurulmasını ve takiben iptal edilmesini talep etti.
Şehir Plancıları Odası’nın başvurusunda, Nazım İmar Planının, İmar Kanunu ve Mekansal Yapı Yönetmeliği’ne aykırı olarak hazırlandığı, Teknik şartnamede belirtilen hususlara ve Elazığ İdare Mahkemesinin 2020/815 sayılı iptal kararında planın iptal gerekçelerini ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılmayarak kararın gereğinin yerine getirilmediği özellikle vurgulanarak, “Elazığ Belediye Meclisi tarafından 02.02.2022 tarih ve 2022/30 sayılı karar ile onaylanan “Elazığ(Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu”nun, Çevre Düzeni Planında öngörülen nüfus projeksiyonunun yaklaşık iki katı oranında nüfusa yetecek yerleşim alanı oluşturması, buna rağmen imar mevzuatında belirlenen sosyal ve teknik altyapı hususlarındaki temel standartları sağlayamamış olması, şehirde yakın zaman önce yaşanan ve can ve mal kaybına sebep olan deprem gerçeğini, bu depreme ilişkin jeolojik ve jeoteknik risk durumunu, deprem sonrası yaşanan gelişmeleri tamamen gözardı etmesi, güncel verileri kullanmayarak sosyal ve teknik donatı alanlarını erişilebilirlik ilkesini gözardı ederek kent çeperinde halihazırda orman alanı gibi kullanımlarda olan alanları bu donatılara dahil etmesi gibi sebeplerle söz konusu imar planı, plan notları ve plan açıklama raporunun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, takiben iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.” denildi.

İMAR PLANI HAZIRLAMADA DA BAŞARISIZ OLDULAR
Belediye Başkanı olduğundan bugüne kadar birçok hizmette başarısızlıkları konuşulan Şahin Şerifoğulları, kendi döneminde hazırladığı İmar Planı da mahkeme tarafından iptal edilerek yeni bir başarısızlık örneği göstermişti.

İMAR PLANI İPTAL OLURSA ALTYAPI İHALESİ NEYE GÖRE YAPILACAK?
İmar Planının iptal tehlikesini 18 Nisan tarihinde gündeme getirmiş yirmi üç iptal gerekçesini açıklamıştık.  
Ayrıca 26 Nisan tarihinde uzmanlarca İmar planı kesinleşmeden ihaleye çıkarılacak altyapı ihalesinde neye göre yapılacağının belli olmadığını harcanacak yatırımın boşa gideceği dile getirilmişti. 


KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN...

https://www.youtube.com/channel/UCBp7IrFjc8aeX GDe4LQuRcQ


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum