CEZMİ ORKUN

CEZMİ ORKUN


İki yanlış bir doğru etmez

15 Ekim 2021 - 15:44

Değerli vatandaşlar,bu yazımda 2002 sonrası ülkemizin içinde bulunduğu durumu başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacım sizleri karamsarlığa itmek değildir. Her akşamın aydınlık sabahı olduğu gibi tünelin çıkışındaki aydınlığa kavuşma azim ve kararlığını gösterme iradesini ortaya koymanın geç olmadığını belirtmektir. Mevcut iktidarın yanlış ve/veya yanlı  uygulamaları sonucu;

 • Temsilde adaletin olmadığı ,
 • Emekli maaşlarına ölme sürün zammı,
 • EYT’li yaklaşık 1 milyon insanın kaderine terk edilmesi,
 • KHK’lı yüzbinlerin, adil yargılama yapılması isteği,
 • Yüzbinlerce üniversite öğrencisinin barınacak yer aradığı,
 • Üniversite mezunu gençlerin iş sorununa çözümü yurtdışında aradığı,
 • Gençliğin hayallerinin dahi yok edildiği,
 • Adaletin olmadığı,
 • Yasamanın, yürütmenin ve yargının işlevini yitirdiği,
 • Rüşvet, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların artış gösterdiği,
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin paraya dayandırıldığı,
 • Milletin iradesinin liderlerin iradesine dönüştüğü,
 • Yerin altı ve üstü zenginliklerinin küresel güçlere peşkeş çekildiği,
 • Köylü ve çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığı,
 • Kadınlarımızın, kızlarımızın haklarının korunamadığı,
 • Dış ilşkilerde kişilere dayalı siyasi anlayışın hakim olduğu,
 • AB normlarının hiçe sayılması sonucu, ülkemizin AB kapsamı dışına atıldığı,
 • Tüm iş ve işlemlerde milletin değil paydaş ve/veya yandaş’ların korunup kollandığı,
 • Ülkemizde kazanılan paraların of-shore hesaplara yani vergi cenneti ülkelere aktadılmasına müsaade edildiği,
 • Doğal afetler ve yardım paralarının amaçları dışında kullanıldığı,
 • Yurt dışı fonlarından temin edilen paraların amaçları dışında heba edildiği,(paris iklim anlaşması tarafı olarak Karbon emisyonlarını minimize etme amaçlı yatırımlarda kullanmak üzere Ülkemize ilgili fonlardan 3 milyar euro temin edebilmek için parlamento onayı alındı. Bu paranın ilk dilimi olarak 500 milyon euro ödendi. Bu fondan gelen paraların nerelerde kullanılacağı bilinmemektedir.)
 • Denetleme mekanizmasının ortadan kaldırıldığı,
 • Kendisiyle aynı anlayışı taşımayanların vatan haini ilan edildiği,
 • Seçilmişlerin, atanmışlar tarafından yönetilmeye çalışıldığı,
 • Yapılan yatırımların gelecek nesli yani torunlarımızı borç yükü altına aldığı,
 • Devlet hazinesinin çarçur edildiği,
 • TBMM’nin hesap soramadığı, denetim kurumlarının devre dışı bırakıldığı,
 • Algı operasyonları ile milletin aldatıldığı,
 • Aldatan ve aldatılan bir yönetimin varlığı,
 • Liyakatin yerini, sadakatin aldığı ve toplumsal çürümenin başladığı,
 • Milletimizin kutuplara ayrıldığı,
 • Orman alanlarının gasp edildiği,
 • Cumhuriyet değerlerinin tümünün satıldığı,
 • İstihdam alanlarının yaratılamadığı,
 • Komşularımızla barışın sağlanamadığı,
 • Topraklarımızın işgaline sessiz kalındığı,
 • BOP’nin figüranı olarak küresel güçlere hizmet edildiği,
 • Afetzede vatandaşların borçlandırıldığı,
 • Köylünün traktörünün haczedildiği,
 • İş bulamayan öğrencinin kredi borcunu ödeyemediği,
 • Pandemi ve doğal afetlere maruz vatandaşlarımızın mağdur edildiği,
Bir TÜRKİYE var.
Milletimiz bu yönetim anlayışının yansımalarını  hak etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanının bakanlar kurulu tıoplantısını takiben yaptığı konuşmayı dinledim. Özetle;
 • Milletimizin dini ve milli hassasiyetleri üzerindek algı operasyonlarına devam ettiğini,
 • Söylem ve eylemler arasındaki tutarsızlığın farkında olmadığı veya yanıltıldığı ve
 • Her kesimden vatandaşlarımızın içinde bulunduğu problemleri normal karşılayan bir yönetim  anlayışı gördüm.
Yuklarıda belirttiğim hususlar bu yönetimin eseri değil mi? yoksa  biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz?
Değerli vatandaşlar iki yanlış bir doğru etmez. İçinde bulunduğumuz sosyal, siyasal ve ekonomik problemler yapılan yanlış uygulamaların sonucudur. DOĞRU olan bu yanlışları milletimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda düzeltme azim ve kararlılığında olan DOĞRU PARTİ kadrolarına fırsat vermenizdir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum