PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

SPORDA

Avrupa Sporda İnovasyon Platformu

11 Mayıs 2022 - 19:50

Spor hem sağlık hem de sosyal ilişkiler için faydalıdır, ancak ekonomik önemi artmaktadır. 2012'de yapılan bir araştırma, sporun çarpan etkileriyle birlikte doğrudan etkilerinin AB'de toplam brüt katma değerin %3'üne (294,36 milyar avro) kadar eklendiğini hesaplamıştır.

Spor, farklı biçimleriyle ekonomik büyümenin itici gücü olarak tanımlanır ve turizm, sağlık ve ulaşım gibi sektörlerle iç içedir. Bir bütün olarak AB için, spor etkinliklerinin yarattığı toplam istihdam 7,3 milyondur ve toplam AB istihdamının %3,5'ine eşittir.

Nispeten yeni bir sektör olarak spor, genellikle yeni fikirlerin ve yeniliklerin erken benimseyen biri olarak kabul edilir. Spor, belirli bir ülkedeki spor arz ve talebinin özelliklerine bağlı olarak belirli iş sektörlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Bu hedefler amaçlar doğrultusunda kurulan; Avrupa Spor İnovasyonu Platformu (EPSI- European Platform for Sport Innovation ) Brüksel, Belçika merkezli Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Birliği (ASBL)’ ne bağlı bir kuruluştur. EPSI, spor, eğlence, sağlık, turizm ve daha pek çok alanda inovasyona odaklanan üyeliğe dayalı ağ oluşturma organizasyonu olarak, işletmelerin gelişimini teşvik etmek için daha yenilikçi bir ortam için çabalamaktadır. EPSI, bir başkan, genel kurul ve yönetim kurulundan oluşan bir üyelik kuruluşudur.

EPSI’ nin iş modeli, dört boyutu bulunmaktadır. Bunlar: iş dünyası, akademi, kamu yetkilileri ve son tüketiciler şeklindedir.

Avrupa Spor İnovasyonu Platformu, Avrupa'da boş zaman, ulaşım, eğitim, turizm ortamı, inşaat ve sağlık ile ilgili fiziksel aktivite/spor alanında inovasyonun Hızlandırıcısıdır. EPSI, işletmelerin gelişimini teşvik etmek için daha yenilikçi bir ortam için çaba göstermekte ve politika yapıcıları siyasi ilgiyi ve spora ve fiziksel aktiviteye yönelik yatırımları artırmaları için etkilemektedir.

Özellikle; Avrupa, Ulusal, Bölgesel ve Belediye düzeyinde politika yapıcıları spora ve fiziksel aktiviteye yönelik politik ilgiyi artırmak için etkilemek ve spora yapılan kamu yatırımlarını artırmaya odaklanmaktadır.

Faaliyetleri, özel finansal yatırımlarla Avrupa, Ulusal veya bölgesel projeler oluşturmayı, mühendisliğini, koordine etmeyi veya yönetmeyi amaçlar: Spor sektörü için tüm ilgili Teklif Çağrılarının bir listesini dağıtır ve üyelerden; Dağıtılmış listeden teklif çağrısını seçmeleri Yatırım/inovasyon projesi fikirlerini detaylandırmalarını, Birlikte çalışmak istedikleri ortakları belirlemelerini talep etmektedir. Ayrıca üyelerden yatırım/ inovasyon proje fikirlerini bir konsept not formatı aracılığıyla göndermelerini isteyerek; eşleşmeyi bulmak ve inovasyon fikrini finanse etmek için mevcut çağrıları tarar ve inceler.

EPSI, stratejik kalkınma gündemlerine dayalı olarak üyeleri arasında iş yaratmayı destekler, eşleştirmeyi çeşitli şekillerde kolaylaştırmak için, elektronik ortamlarda ve yüz yüze toplantılar yoluyla Enterprise Europe Network ile işbirliği içinde düzenler ve üyeleri arasında yeni iş fırsatları ve büyüme fırsatları yaratır.

Bir ağ organizasyonu olan EPSI’nin Özü, AB genelinde ekosistem-spor-inovasyon ortaklarını temsil eden ulusal spor ve inovasyon ağlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel ihtiyaçlar ve gündem ile doğrudan bağlantılıdır. Birkaç ulusal spor ve yenilik ağı tarafından desteklenmektedir. Bu ağların her biri spor sektörüyle doğrudan ilişkilere sahiptir. Üyeleri tipik olarak spor eko-sistemi, üniversiteler ve akademi, Spor araştırma enstitüleri, tüketici sağlığı ve güvenliği kuruluşları, tıp ve eğitim hastaneleri, eğitim enstitüleri, kamu otoriteleri, ulusal spor inovasyon temas noktaları ve diğer ilgili paydaşlardan oluşmaktadır.

EPSI kuruluşundan bu güne altı ana değerle karakterize edilmiştir. Bunlar; Ağ oluşturma ve karşılıklı destek, Çeşitlilik, Profesyonellik, Kaynak verimliliği, Bütünlük, ve Yeniliklere açık olmaktadır.

EPSI'nin özelliği olan spor ve inovasyon yaklaşımını en iyi şekilde uygulamak için ulusal ve uluslararası düzeyde önemli paydaşlarla işbirliği ve ortaklıklar kurmaktır. Özellikle, Genel Stratejik ortaklıkların yanı sıra üç tür stratejik ortaklığı ve yeni bir yerleşik figürü güçlendirmektedir. Bunlar; Proje Ortaklıkları; Spor Projelerine uygulanabilecek çeşitli konularda uzmanlığa sahiptirler. Onların desteği, EPSI'nin Avrupa Projelerini üst düzeyde tasarlamasına ve tanıtmasına yardımcı olur. İş Ortaklıkları; Platform iş geliştirme ve ağı genişletme ve spor hareketine uygulanabilir yenilik ve teknolojileri teşvik etmek. EPSI Elçileri; Sporda İnovasyon mesajını farklı ülkelerde tanıtmak ve iletmektir.

Bütün bu organizasyon bünyesinde EPSI; Avrupa'nın sporda inovasyonu hızlandırmasını hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için; trend ayarları, yenilik atölyeleri ve yarışmaları, stratejik duyurular, önemli gerçekler ve rakamlar, stratejik ortaklıklar, Avrupa Ağlarının ön saflarında yer almaktadır.

EPSI, her yıl spor dünyasına uygulanabilir teknolojiler ve yeniliklerle ilgili en önemli konuları ele almayı amaçlayan bir konferans düzenlemektedir. Konferans genel olarak, her yıl gerçekleşir ve her EPSI üyesi ona ev sahipliği yapmayı teklif edebilir. Bu yılki Konferans, Ekim 2022'de, İtalya Bergamo'da gerçekleşecektir.

Kaynak : https://epsi.eu/

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum