PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

SPORDA

Futbolda Geleceğimizi Şekillendirmek

03 Nisan 2021 - 21:52

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) ’nun yayınlamış olduğu Futbolda 'Geleceğimizi Şekillendirmek' 2021 isimli raporu, profesyonel futbolda yeni bir sosyal sözleşme çağrısı yapmaktadır.
FIFPRO bugün, profesyonel futbolla ilgili küresel geliri inceleyen "Geleceğimizi Şekillendirmek" raporu daha istikrarlı ve sağlam bir oyun elde etmek amacıyla oyuncuların akışları ve çalışma koşullarını içermektedir. Rapor, 79 ülkeden alınan veriler ve KPMG’nin Futbol'un ekonomik piyasa anlayışlarını içermektedir.
Rapor;  profesyonel futbolcuların çalışma koşulları hakkında bilgiler içeren kıyaslama formatı;   futbolda adil bir sosyal sözleşmenin olduğu; kişisel, medeni, ekonomik ve işçi haklarının içeren pazarları göstermekle birlikte daha gelişmiş ve güçlü bir futbol ekonomisini sürdürmeyi beklemektedir.
"Geleceğimizi Şekillendirmek" raporu profesyonel futbolda sağlam yönetişim, paydaş temsilciliği ve oyuncu sendikalarıyla yapılan toplu sözleşmeler, sadece futbolcular için daha iyi istihdam koşullarına yol açmakla kalmadığı gibi aynı zamanda pazar istikrarı ve sürekli gelişmeye dikkat çekmektedir.
Rapor; sistematik değişiklikler ve rekabetleri etkileyen küresel bir sağlık krizi anında, profesyonellerin çalışma hayatlarını ortaya koymaktadır. Futbolcular, oyunun gelişimi hakkındaki tartışmanın merkezinde yer almakta ve tavsiyelerde bulunmak için kanıta dayalı bir yaklaşım kullanılmaktadır.
FIFPRO "Geleceğimizi Şekillendirmek" raporunda önümüzdeki on yılda atılacak en önemli adımları 79 futbol pazarını altı kümeye ayırmaktadır.  Bunlar dünyanın en gelişmiş beş ligini  (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya)  "yüksek derecede istikrar” lı ülkeler olarak bahsederken 23 ülkeden ise “ kalkınmada önemli zorluklarla” karşılaşan ülkeler olarak bahsedilmektedir.
Raporda Temel bulgular arasında: Ülkelerin üçte birinden daha azı istikrarlı istihdam koşullarına sahip iyi işleyen bir yapıya sahip;  Pek çok ülkede temel istihdam standartlarının eksikliği gereksiz istikrarsızlık yaratmakta ve kalkınmayı engellemektedir; Daha düşük gelir akışlarına sahip birkaç pazar (örneğin, Hollanda), daha fazla istikrar ve daha iyi koşullar sağlamaktadır.  Bazı (Türkiye gibi) ülkelerde daha büyük futbol ekonomilerinden daha fazla oyuncu bulunmaktadır.  Analiz edilen 79 ülkenin % 70'inden fazlasının ortalama kulüp bütçesi 10 milyon Euro'nun altındadır. 79 yerel futbol pazarından 30'unun yıllık yayın geliri 5 milyon doların altındadır. Oyuncuların maaşlarını almalarını garanti altına alacak ulusal ve uluslararası mali koruma programları eksikliği bulunmaktadır.  Şeklinde yer almaktadır.
Ayrıca "Geleceğimizi Şekillendirmek", raporunda futbolu güçlendirmek amacıyla sorunları ele almak,  futbolun temelleri verimli, yenilikçi ve sağlam bir yaklaşımla ele alınması için bir dizi tavsiyede bulunulmaktadır.
Bu Temel tavsiyeler arasında;  İstikrar ve Koruma: küresel maaş koruma mekanizmaları, Sürdürülebilir Büyüme: oyuncu kariyerlerine ve koşullarına yatırım,  İşler ve Yenilik: Oyunun her seviyesinde yeni rekabet modelleri, Oyuncu Sesi ve Aktivizm: toplu pazarlık ve adalete erişim gibi  konu başlıklar yer almaktadır: 
FIFPRO Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann: Yeni bir sanayi dalgasının ortasında olunduğunu ifade ederek;  “Olağanüstü bir belirsizlik anında, gelecek nesiller için profesyonel futbolun temellerini gözden geçirmek ve güçlendirmek gerektiğini ve toplumsal gelişmenin ancak oyundaki kültür ve yönetişimin Yeni bir "sosyal sözleşme"  ile tüm kıtalardaki erkek, kadın oyunculara haysiyet ve saygıyla davranma taahhüdü bulunmaktan geçtiğin” vurgulamaktadır.
Hoffmann;  FIFPRO sunduğu "Geleceğimizi Şekillendirmek" raporunun  “futbolun geleceğini güvence altına almak için nelerin değişmesi gerektiğini göstermekte ve futbolcuların hangi haklara sahip olması gerektiğinin” altını çizmektedir.
Futbolda sürdürülebilirlik ve şeffaflığı sağlamak için sesleri çok önemli olduğu ifade eden Hoffmann;  “futbolun dünyada etkili spor olduğunu,  performans ve eğlenceyi artırdığını, insanları birbirine bağlayarak, topluluklar oluşturduğunu, futbola oyuncuların en çok katkı sağladığının altını çizerek, futbolcuların çoğunun bir kariyer inşa etmek ve müreffeh bir oyuna katkıda bulunmak için istikrarlı bir platformdan yoksun olduklarını, acilen oyuncuların, çalışma koşullarını etkileyen konularda söz sahibi olmaları ve karar verme yapılarında hak ettikleri konumu almaları gerektiğini, güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için proaktif bir toplu sözleşme kültürü ve kapsayıcı temsil modellerinin oluşturulmasının ”  önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak

FIFPRO: https://www.fifpro.org/en/industry/shaping-our-future-report-launched, 16 Mart 2021.


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum