PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

SPORDA

Futbolda Sıfır Karbon Emisyonu

17 Kasım 2021 - 15:54

Küresel ısınma gezegenimizi ve gelecek nesilleri riske atıyor.  Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için spor sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerin eylemlerini gerektirmektedir.
2015'te dünya hükümetleri, küreselleşme için yeni bir yön belirlemek üzere bir araya geldi. Eylül 2015'te Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edildi. Ardından aynı yılın Aralık ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması kabul edildi ve Kasım 2016'da hızla yürürlüğe girdi.  Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefler, iklimimizi istikrara kavuşturmak, çoğalmak için büyük potansiyele sahip iki vizyoner anlaşmadır ve barış ve refah ve milyarlarca insan için açık fırsat olarak değerlendirilmektedir.
İklim Değişikliği Anlaşması; Dünyanın dört bir yanında hükümetler, şehirler ve işletmeler cesur adımlar atmaktadır. İşletmeler artık iklim eyleminin zorluklarına somut yollarla yanıt vermeye çalışmaktadırlar. Şirketler yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini taahhüt ediyor, iklim bilimi ve sektörler arası iş girişimleri doğrultusunda hedefler tanımakta ve tedarik zincirlerinin, kaynak kullanımının tarım, arazi kullanımı üzerindeki iklim etkilerinin ele alınması, ulaşım ve su gibi somut adımlar atmaktadırlar.
21. yüzyıl işletme modelleri ve ekonomileri dönüştürmek ve gereken ölçeği sağlamak için iklim eyleminin her kesimden daha iddialı ve etkili olduğuna dair evrensel  kabuller bulunmaktadır.
Spor kurum ve organizasyonları da, iklim liderliğini aktif ve toplu olarak katılarak gösterebilirler. İklim tarafsızlığı yolculuğu, rakiplerden farklılaşmaya yardımcı olmak, marka itibarı oluşturmak ve spor personelini, çalışanlarını ve üyelerini çevre sorunlarına dahil etmek bu amaçlardan bazıları.  Anlamlı ve dönüştürücü bir iklim elde etmek için sporun ötesinde adım adım ve teşvik edici eylemler iklim ayak izi için sorumluluk alarak ve küresel hırsa yardım ederek başarılabilir.
Paris Anlaşması'nın spor sektörü üzerindeki etkilerine baktığımızda; Sporun iklimimiz üzerindeki etkisi karmaşıktır ve büyüklüğüne bağlı olarak ölçülmesi zor olabilir. Bir çok spor organizasyonu ve taraftarı artık sporun iklim değişikliğine katkısının, seyahat, enerji kullanımı, inşaat, hizmetler dikkate değerdir.
Ayrıca, sporun milyarlarca kişiye küresel ilgisi taraftar sayısı ve buna tepki olarak ortaya çıkan medya kapsamı, spor için güçlü bir platform sağlamaktadır. Spor sektörünün iklim değişikliği sorununun üstesinden gelmede örnek bir rol oynaması oldukça önemlidir.
İklim Eylemi için Spor Girişimi, spor organizasyonlarına, katılımcıların birbirlerinden öğrenerek, iyi uygulamaları, öğrenilen dersleri yayarak, yeni araçlar geliştirerek ve ortak ilgi alanlarında işbirliği yaparak iklim eylemini tutarlı ve karşılıklı olarak destekleyici bir biçimde sürdürebilecekleri bir forum sağlayacaktır.  İklim Eylemi için Spor, iki genel hedefe yönelik çalışmaktadır. Bunlar; Paris Anlaşması'nda yer alan 2 derecenin çok altındaki senaryoya uygun olarak, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, azaltılması ve raporlanması dahil olmak üzere doğrulanmış standartlara göre taahhütler ve ortaklıklar yoluyla küresel spor camiasının iklim değişikliğiyle mücadelede net bir yörünge elde etmek; İklim eylemi için küresel vatandaşlar arasında birlik oluşturmak ve dayanışma yaratmak için sporu birleştirici bir araç olarak kullanmak.
21. yüzyılın ikinci yarısında. Bu hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için Spor organizasyonlarının aktif rol alması gerekmektedir.
Spor, düşük karbonlu bir yaklaşımı benimseyen daha geniş bir toplumsal değişime ilham vermek için benzersiz bir güce sahiptir. Gezegeni gelecek nesiller için güvende tutmaktadır.  İklim Eylemi için Spor Girişimi Paris'in hedeflerini desteklemektedir.
Son olarak Dünya liderlerinin İskoçya'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir araya gelmesiyle eylem çağrılarına katılan FIFA, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi - İklim Eylemi için Spor taahhütlerini teyit ederek, spor dünyasında öncü bir rol üstlendi.
Bu, ayrıntılı bir FIFA İklim Stratejisinin bir parçası olarak emisyonları 2030'a kadar %50 azaltma ve 2040'a kadar net sıfıra ulaşma taahhüdünü içermektedir.
FIFA güzel gezegenimizi ve güzel oyunumuzu korumak için çözümlerin sunumunu hızlandırma planlarını ortaya koymaktadır.
FIFA operasyonları ve etkinliklerinde 2040’ a kadar iklime dayanıklı futbol gelişimini sağlayacak dört sütun ve üç temel hedeften oluşmaktadır. Bunlar;  Küresel futbol işgücünü iklimle ilgili etkiler ve iklim dostu çözümler konusunda eğitmek; Futbol düzenlemelerini ve faaliyetlerini iklim değişikliğinin mevcut ve beklenen etkilerine karşı daha dayanıklı olacak şekilde uyarlamak; Paris Anlaşması ve UNFCCC İklim için Spor Eylem Çerçevesi hedeflerine katkıda bulunmak için FIFA ve futbolun karbon emisyonlarını azaltmak; iklim korumasına yatırım yaparak ve futbol paydaşlarının iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için teknik bilgiye erişimle desteklenmesini savunmaktadır.
İklim Eylemi için Spor Girişiminin katılımcıları, beş ilkeden oluşan stratejilere, politikalara ve prosedürlere dahil etmek ve spor camiasında ana akım haline getirmek, böylece mesajın daha geniş bir şekilde yayılması ve uzun vadeli başarı için zemin hazırlamak gezegenimiz ve geleceğimiz için önemlidir. Futbol Karbon Emisyonunu Sıfır Düzeye indirecek güce ve potansiyele sahiptir.
Kaynaklar :
1- https://www.fifa.com/media-releases/cop26-fifa-commits-to-net-zero-emission-by-2040
2- https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Sports_for_Climate_Action_Declaration_and_Framework.pdf
3- https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum