PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

PROF. DR. SABAHATTİN DEVECİOĞLU

SPORDA

Futbolun Paydaş Vizyonu

23 Temmuz 2021 - 14:45

Futbol dünyanın her köşesinde oynanan tek spordur. İnsanlık genelinde benzersiz bir yankı uyandırmakta ve basit bir oyun olmanın ötesinde, önemli sosyal konularda insanlarla etkileşim kurmak için güçlü bir araç olabilmektedir.
Yeni FIFA, futbolu her açıdan küresel, erişilebilir ve kapsayıcı olacak şekilde modernize ederek, sadece bir veya iki kıtada değil, her yerde olması için mücadele etmektedir.
FIFA futbolu  daha kapsayıcı ve gerçek anlamda küresel hale getirme ihtiyacını özetleyen 'Vizyon 2020-2023' stratejik planını Şubat 2020'de yayınladı.
Planda, FIFA'nın temel misyonu, futbolu tüm dünyanın yararına küreselleştirmek, popülerleştirmek ve demokratikleştirmektir.
FIFA, Vizyon 2020-2023 aracılığıyla, daha birçok kişinin en üst düzeyde rekabet edebilmesi için dünyanın tüm bölgelerinde futbolun gelişmesine yardımcı olacak. Hedef ise;  “tüm kıtalardan en az 50 milli takım ve kulübün oyunun mevcut elitlerine karşı tamamen rekabet etmesi” olarak belirlenmiştir.
FIFA Vizyon planında; , futbolun toplumdaki gücü tüm dünyada her gün sergilendiğini İnsanları bir araya getiren bir oyun olduğunu, nesillere ilham veren ve takım ruhunu teşvik ettiğini vurgulayarak, olumlu bir sonuç elde etmek için,  bu gücü kullanmaya kendini adadığını ifade etmektedir.
FIFA, hedeflerine ulaşmak için somut adımlarla dört temel alanda Futbol Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Yönetişim, Yarışmalar ve Etkinlikler, Futbol Gelişimi, Sosyal sorumluluk ve Eğitim ile 11 hedeften oluşan; “Futbol düzenleyici çerçevesini modernize etmek, Daha fazla sürdürülebilirlik için gelirleri sürdürülebilir şekilde artırmak ve futbola yeniden yatırım yapmak, Kuruluşun verimliliğini ve etkinliğini artırmak, Başarıyı sağlamak için ikonik yarışmalar düzenlemek, Yarışmaları küreselleştirmek, rekabet gücünü küresel olarak artırmak, küresel futbolda gelişme ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak, kadın futbolunda büyümeyi hızlandırmak, futbolda teknolojiyi artırmak, futboldaki değerleri korumak, toplumda futbolun etki gücünü artırmak”  için misyonunu ortaya koymaktadır.
FIFA, bu temel hedefler doğrultusunda önümüzdeki yıllarda;
Takas sistemi ile  spor bütünlüğünü ve para akışını futbol yararına korumak için transfer sisteminin reform işlemlerini başlatacaktır.
Uluslararası maç takvimi söz konusu olduğunda, paydaşlarla birlikte, artan rekabet dengesizlikleri ile mücadele etmeye açık olacaktır.
FIFA, Kadın futboluna büyük yatırım yapmaktadır  ve kadın futbolunun profesyonelleşmesini daha da desteklemek için sağlam rekabet yapıları oluşturmaya çalışmaktadır.
FIFA, çocukların korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
FIFA, bu süreçte, futbol yönetimini düzenli yönetişim tabanlı finansal raporlama ile iş süreçlerini daha da dijitalleştirecek ve düzene sokacaktır.
FIFA, ev sahibi ülkelerde turnuvalar düzenlemek üzere kurulan yerel kuruluşlarla birlikte yeni bir işletim modeli sunarken, bir sonraki üst düzey FIFA müsabakaları için şeffaf ihale süreçleri başlatacaktır.
FIFA, ayrıca sivil toplum kurumları ile artan katılımının bir parçası olarak, 2020'de Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalayarak,  futbol ve sporda suç, yolsuzluk ve istismarla mücadele için bir işbirliği anlaşması başlattı. Anlaşma, FIFA Guardians gibi programlar aracılığıyla çocukların ve genç sporcuların, zehirlenme ve sömürüden korunmasını sağlarken, BM kararları doğrultusunda sporun kadın ve kız çocukları için faydalarından yararlanmayı da kapsamaktadır.
FIFA, ayrıca sporda suistimal vakalarını araştırmak için bağımsız, çok sporlu, çok kurumlu uluslararası bir kuruluş oluşturmak amacıyla, spor organizasyonlarını, hükümetler arası yetkilileri, hükümetleri ve uzman kuruluşları içeren bir istişare süreci de başlatmış bulunmaktadır.
FIFA, Sosyal etki ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları ele almak için Birleşmiş Milletlerin  Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerinin gerçekleştirmesin katkı sağlamayı da planına almıştır.
Futbolun tepe yönetimi olan FIFA’nın temel amacı;   futbolu tüm dünyada yaygınlaştırmak ve etki gücünü artırmaktır. FIFA bu misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken; şeffaflığının küresel düzeyde korunmasını sağlamak ve dünyadaki tüm futbol paydaşlarının çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini önemli bir şekilde vurgulamaktadır.
Bizlere düşen, FIFA’nın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda, futbolun tüm paydaşları ile birlikte futbolu yaygınlaştırmak, geliştirmek ve güzelleştirmektir.

Kaynak:

  1. https://publications.fifa.com/en/vision-report-2021/the-year-in-review

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum