AYLİN SOLMAZ

AYLİN SOLMAZ


Modernizm

16 Haziran 2022 - 14:48 - Güncelleme: 16 Haziran 2022 - 16:10

Modernizm son günlerde sık duyulan akımlar arasındadır. Günümüzde popüler hale gelen modernizm birçok kişi tarafından merak edilmektedir.
MODERNİZM NEDİR?
Modernizm ortaya çıkan uyarlama eğilimi ve düşünce tarzıdır.  Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildirler. Modernizm vasatlığa, bayağılığa, yerleşmiş kabullenişlere isyandır. Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimser. Modernizm, gerçeğin dış dünyada değil insanın iç dünyasında olduğuna inanır. Bu nedenle bireyin ruhuna bilinçaltına yöneltir. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe, dilin kullanımına ve biçimine önem verilir.
Alegorik anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanan şiirsel bir dil kullanılmıştır. Bilinç akışı, iç konuşma yöntemleri kullanılmış, geriye dönüşlerle zaman zinciri kırılmıştır.  Modernizme göre yaşam çok boyutlu ve zor kavranan bir olgu, insan karmaşık bir varlıktır. Bireysellik en sık işlenen temadır. Soyut gerçeklik önem kazanmıştır. Freund ‘un psikanaliz çalışmaları ve varoluşçuluk etkindir Modernizm, Avrupa’da yaklaşık olarak 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan ve ondan kopuşun bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşümü ya da değişimidir. Modernizm, toplumsal ve bireysel hayatın her aşamasını hem derinden hem de geniş bir açıdan sarsmış ve değiştirmiştir. Modernizm, düşünsel olarak Aydınlanma Çağı’na, politik olarak MARX Fransız Devrimi’ne ve ekonomik olarak da Sanayi Devrimi’ne bağlıdır. Modernizmin  kurumsal değişiminin nedeni olarak kapitalizmi verirken Durkheim, sanayileşme sürecini ön plana çıkarır. Durkheim kapitalizmin etkili olsa da merkezî olmadığını savunmaktadır.toplumsal değerler sistemine ve organizasyonuna verilen isimdir. Genel anlamda gelenek ile karşıtlık

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum