DR.HASAN YAĞAR

DR.HASAN YAĞAR

Hakkında

Hasan Yağar, 06.05.1943 tarihinde Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde dünyaya geldi 1948-1950 yılları arasında babası Memet Yağar’ın teşviki ile Kur’an öğrenmeye çalıştı ve 1950 yılında İlkokula başladığı zaman Kur’an’ı hatmetmişti. 1950 yılında başladığı ve öğrenim süresi beş yıl olup,  beş sınıfın bir arada öğrenim gördüğü Hacımehmetli İlkokulundan 1955 yılında “iyi” derece ile mezun oldu.

Babası onu Erzurum’un Hınıs ilçesine medrese öğrenimine göndermek üzere iken, jandarma devriyesi, Baskil’de Ortaokul açıldığını, isteyenlerin çocuklarını bu okula gönderebilecekleri tebligatını getirdi. Bu tarih, 1955 yılı Aralık ayının son haftasıydı. Bunun üzerine Hınıs’tan vazgeçilerek 1955-1956 Öğretim yılında Baskil Ortaokuluna kayıt yapıldı. Bu başlangıç yapılırken diğer okullar nerdeyse ilk sömestrlerini tamamlamak üzereydiler. Zira o yıllarda tek sömestr olan ilk sömestr ocak ayının son haftasıyla şubat ayının ilk haftası arasında oluyordu. O tarihlerde şimdiki gibi her yerde öğrenci konaklama yeri bulunmadığı için amcazadesi merhum Hüseyin Yağar’ın eşi Fadile hanımın amcası olan ve Baskil Şahaplı köyündeki Devlet Demir Yolları lojmanında ikamet eden yol çavuşu merhum Mahmut Kutur’un evinde kış günlerini tamamlayarak, kış bittikten sonra Baskil merkezde bulunan ve Aksoylara ait olan otelin bir odasına taşındı. İkinci ve üçüncü sınıflarını ise bazı arkadaşlarıyla birlikte bir oda kiralayarak tamamladı ve 1959 yılında mezun oldu. Bu bakımdan Baskil Ortaokulunun ilk mezunlarındandır.

1959-1960 öğretim yılında o tarihlerde Malatya’da tek lise olan Malatya Lisesine 3010 numara ile 4/C sınıfına kayıt yaptırdı. Bu öğrenim için de tek oda kiralaması yaptı. O tarihlerde Lise mezunlarına yedek subaylık hakkı vardı. 1960 yılı 27 Mayıs günü yapılan askeri darbeden sonra iktidara gelen asker ağırlıklı hükümet, bu hakkı lise mezunlarından aldığı için, yedek subay olup teskere bırakarak hizmete devam etmek niyetinde olan Hasan Yağar’ın okuma şevki kırıldı ve okulu bırakarak 1963 yılında 1943/1 tertip olarak askere gitti. O tarihlerde 2 yıl süreli olan askerlik hizmetini Acemi Öğretmeni olarak tamamlayan Hasan Yağar 1965 yılı 23 Mart günü terhis oldu.

1965 yılında Emniyet Genel Müdürlüğüne, Polis Memuru olmak üzere müracaat etti ve 1966 yılı 28 Haziranda İzmir Emniyet Müdürlüğü emrine stajyer olarak atandı. Eşref Paşa Polis Merkezinde staj yaparken diğer stajyerlerle birlikte gönderildiği Gürçeşme Polis Okulunda polislik öğrenimi gördü. Bu öğrenim sonunda İzmir’de Aziziye karakoluna verildiyse de Türkiye’de yeni kurulmuş bulunan Toplum Polisi Teşkilatının (Şimdiki Çevik Kuvvet) Ankara’daki Toplum Polisi Müdürlüğünde çalışan personelin mesai anlaşmazlığı nedeniyle görev bırakmaları üzerine açığa alınmalarından dolayı 1967 yılında, aynı devrede mezun olan arkadaşlarıyla birlikte Ankara Toplum Polisi Müdürlüğü emrine atandı. Orada yaklaşık 3 yıl hizmet gördükten sonra önce Şahiriçi Trafik Müdürlüğü, daha sonra da, adı Bölge Trafik Müdürlüğü olan Şehir Dışı Trafik Müdürlüğü emrine atandı. Bu görevi sırasında 1974 yılında Ankara Gazi Akşam Lisesine kayıt yaptırdı ve buradan iyi derece ile 1978 yılında mezun oldu. Bu yıl katıldığı üniversite sınavını başaramadı. 1979 yılında açılan üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Orta Çağ Tarihi Bölümünü kazandı ve 1983 yılında buradan iyi derece ile mezun oldu. Buradaki mezuniyet tezi, Orta Çağ’da Malatya üzerine oldu.

Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğünün Polis Memurları için 1979 yılında açtığı Komiser Yardımcılığı sınavında yazılıdan 100 üzerinden 82 puan almış olmasına rağmen mülakatta elendi. Bir yıl sonra yeniden açılan bu sınavda iddia üzerine yine 82 puan aldı ve bu kez önceki sınavda olduğu gibi işi tesadüflere bırakmamak için bir destekçi aradı. Zira ve maalesef o günlerde mülakat başka türlü geçilemiyordu. Bunun için kendisinin Türk Dili Okutmanı olup aynı zamanda Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun’un eşi olan Sayın Aysel Ceyhun’un desteği ile mülakatı da geçerek açılan kursa katılmaya hak kazandı. Esasen bu iş, fakültedeki sınıf arkadaşları önceden organize ettikleri için hocasının kendisini odasına çağırmasından sonra vuku buldu. Bu kursa Ankara’da Haziran 1980 tarihinde devam ederken, 6 aylık kursun bitimine daha 3 ay gibi bir zaman varken Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Başyaveri, Konur sokaktaki kurs yerine gelerek kursun bir an önce tamamlanmasını bildirdiğinden alelacele bitirme sınavı açıldı ve hemen her kursiyer başarılı kılındı.12 Eylül 1980 günü Askeri Darbe oldu. O tarihte Hasan Yağar aynı zamanda fakülte 1.sınıfta okumaktaydı. Böylece Komiser Yardımcılığına terfi eden Hasan Yağar, Komiser rütbesine terfi edinceye kadar ehliyet sınav başkanlığı olmak üzere trafik hizmetlerinin muhtelif kademelerinde görev yaptı.

Adı geçen Başkomiserliğe terfi ettiği zaman görev alanında önemli bir değişiklik oldu. Zira fakülte öğrenimi sırasında Eğitim Bilimleri Fakültesine de devam ederek Sosyal Bilimlerin öğretilmesi dalında Öğretmenlik Formasyonu alarak Lise Öğretmeni olmaya hak kazandığı için, adı geçenin bu öğrenim durumu da dikkate alınarak bu rütbesinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı emrine ataması yapıldı. Buraya atandığı zaman Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde mastır diploması almış ve aynı enstitüde doktora öğrenimi görmekteydi. Adı geçen, bu atamasını müteakip 1.sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesiyle emekli olduğu 2003 yılına kadar Emniyet Teşkilatına personel alma komisyonlarında üye veya başkan olarak görev yaptı.  Ve genel olarak Diyarbakır bölgesinde görev aldı. Bu bakımdan başta Baskil olmak üzere Elazığ ve Malatya çevresinde çoğunlukla bu görevi bakımından tanınmaktadır.

Bir üst paragrafta kısmen yer verildiği gibi, 1983 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezuniyetini müteakip Darbe Hükümetinin Ankara Üniversitesi bünyesinde açtığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünün açtığı Yüksek Lisans sınavına katılarak başarılı oldu. Burada iki yıl öğrenim ve araştırma yaptıktan sonra 1985 yılında, henüz yayınlanmamış bulunan “Tanzimat’a Kadar Türkler ’de Emniyet Teşkilatı” (1985, A.Ü.TİTE Kütüphanesi) adlı tezi hazırlayarak iyi derece ile mezun oldu. Bu mezuniyetinden sonra aynı Enstitünün açtığı doktora sınavına girdi ve başarılı oldu (1986). Buradaki öğrenim ve araştırmasını tamamlayan adı geçen, “Mevzuat Metinlerinde Emniyet Teşkilatında Yapı ve Görev (1845-1923), (A.Ü. TİTE, Ankara, 1988-23) isimli ve parasızlıktan henüz yayınlanamamış olan doktora tezi ile mezun oldu. Bu arada,  Emniyet Teşkilatında Başkomiserlik rütbesine yükselmişken bu unvandan sonra Emniyet Amirliği rütbesine terfi etti. Doktor unvanını kazandıktan sonra da Polis Akademisinde öğretim üyesi sıfatıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Trafik Hukuku ve FYO denen gruba da Personel Yönetimi derslerini okutmaya başladı. İki yıl da Sağlık Bakanlığına bağlı olup, elan kapatılmış bulunan ve tıbbi teknolog formasyonu kazandıran Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini anlattı.

Adı geçen, Emniyet Amiri rütbesinde iken Emniyet Genel Müdürlüğü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklik yaparak Emniyet Amirliğinden Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükselme koşullarını değiştirerek, eskiden sınavsız olan bu yükselme esaslarını sınavı kazanma şartına bağladı. Bir de bu kanun değişikliği ile Emniyet Müdürlüğünü 4 sınıfa ayırdı. Tek yıldızlı olanlar 4. Sınıf, iki yıldızlı olanlar 3. Sınıf, üç yıldızlı olanlar 2. Sınıf ve dört yıldızlı olanlar da 1.Sınıf Emniyet Müdürü olacaklardı. Bunun üzerine, sınavı kazanan Hasan Yağar, 1986 yılından geçerli olmak üzere 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş oldu. Ve Polis Akademisinde Eğitim Müdürü Yardımcılığına getirildi. Burada 3. Sınıfa terfi eden adı geçen, kadro yetersizliği nedeniyle o tarihlerde tek başkanlık olan Trafik Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğüne atandı. Burada yaklaşık iki yıl hizmetten sonra Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Dairesine Planlama Şubesi Müdürlüğüne getirildi. Bu görev esnasında daha önce göğüste bulunan polis rütbe işaretlerinin apolete (omuza) taşınması hususundaki kanun değişikliği sekretarya görevini yaptı ve 1993 tarihinden itibaren polislerin rütbeleri göğüsten omuza taşınmış oldu. Bu hizmeti müteakip Şark Hizmetini görmek üzere Malatya Polis Okulu Müdürlüğünde Personel Şubesi müdürlüğüne atandı. Burada 2.Sınıfa terfi eden Hasan Yağar, iki yıl burada bir yıl da Diyarbakır Polis Okulunda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile İnsan Hakları dersini anlattı. Buradan Kırıkkale Emniyet Müdür yardımcılığına atanan adı geçen, burada daha göreve başlamadan o tarihlerde Emniyet Genel Müdürü olan Doç. Dr. Turan Genç’in tensip ve takdirleri üzerine APK Dairesi Başkan Yardımcılığına getirildi. Burada görevli iken ilk defa terfii görüşülen (YEŞ) Yüksek Emniyet Şurasında terfii uygun görülmedi ve adı geçen, o tarihte başkanlığını Tuncay Yılmaz’ın yaptığı ve daha yeni üniversite statüsü kazanmış olan Polis Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Genel Sekreter olarak atandı. Bu esnada, editörlüğünü merhum Celal Güzel’in yaptığı Yeni Türkiye Dergisinde yer alan yaklaşık 8100 adet akademik makalelere katkıda bulunmak üzere bu dergide yayınlanan “Osmanlı Polis Teşkilatı ve Yenileşme Süreci” başlıklı makaleyi kaleme aldı.

Polis Akademisi Başkanlığı emrine yapılan bu atanmadan sonraki (YEŞ) toplantısında YEŞ’in tabii üyesi olan Akademi Başkanının desteği sayesinde ancak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş oldu. Bu terfiden sonra adı geçen APK Uzmanı olarak APK dairesine atandı (2002).

Hasan Yağar, APK dairesine atandıktan sonra bu dairenin uhdesinde tek forma halinde yayınlanan İç Hizmetler Bülteni adlı yayını Emniyet Genel Müdürlüğü Dergisi haline getirdi ve kendisi emekli oluncaya kadar bu dergide makale yazdı. Hem çalışırken hem de Emekli olduktan sonra,  Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneğinin çıkardığı ve elan finans yetersizliği sebebiyle çıkarılamayan Çağın Polisi Dergisi’nde de köşe yazarlığı yaptı.

Adı geçen tüm bu faaliyetlerden sonra, borçlanılarak hizmete saydırılan iki yılı askerlik hizmeti ve beş yılı da itibari (yıpranma) hizmeti olmak üzere toplam 47 yıl 11 aylık hizmetini müteakip emekli oldu (2003).
Emekli olduktan sonra başta elaziginsesi.com ve Malatyasürmanşet ve ajans23 olmak üzere bazı internet sitelerine halen de devam ettiği güncel ve bilimsel makaleler yazmaya başladı. Bu arada hatıratını içeren ve 2006-2007 yılları arasında üzerinde çalıştığı “Polis Neferliğinden Polis paşalığına (Bir Emniyet Müdürünün Anıları ve Daldan Dala Yazdıkları, 1943’ten 2003’e) adlı kitabını yayınladı. Bu arada yine 2017yılında “HAZRETİ RESUL RİSALESİ, Doğumu, çocukluğu, Gençliği ve Risalet’i” adlı kitabı, Hazar Reklam Firması sahibi Ramazan Sağlam’ın mali desteği ile hayrat olarak yayınladı. 2019 yılında da müteveffa annesi Fatma Yağar hatırasına olmak üzere “BİR RİSALE, Bize Yanlış Anlatılan Bazı Kur’an Gerçekleri” adlı kitapçığı da yine hayrat olarak yayınladı.

Adı geçen elan Ankara’da yaşamakta ve sözü geçen internet sitelerine muhtelif konularda makaleler yazmakta olup, adı geçenin tıp profesörü kızı,  Gümrük Yetkilisi olan oğlu olmak üzere iki çocuğu ve biri avukat olan kız, biri de henüz Hukuk Fakültesi 1.sınıfta okuyan erkek olmak üzere de iki torunu vardır (23 Kasım, 2021, Salı).